Projekt CAD/CAE Referalni centar za 2007.

U suradnji sa Upravom za informacijsko društvo MZOS RH pocinje slijedeci ciklus nabave programske opreme u sklopu projekta CAD/CAE Referalni centar.